Kritische eters en eetproblemen

Kinderen kunnen problemen ontwikkelen rondom eten, er wordt daardoor minder of eenzijdig gegeten en dat kan weer gevolgen hebben voor groei, ontwikkeling en gewicht. Eetproblemen kunnen al op zeer jonge leeftijd ontstaat, te denken valt aan een kritische of kleine eter. Door echter op tijd hulp te zoeken kunnen vaak verdere problemen vermeden worden en leert het kind weer op een gezonde zorgvrije manier eten.

eetproblemen-1

Voor deze kinderen werken wij met de kindvriendelijke methode van de ‘Kinder(di)eetcreatie’. Bij deze methode wordt het kind op de voorgrond gesteld en leert hij / zij weer vertrouwd te raken met eten. Lees hier meer over deze methode.

Heeft u een intake kritische eters gepland? Klik hier voor het intakeformulier kritische eters en neem deze mee tijdens de eerste afspraak of stuur via email.