Vergoeding en tarieven

Vergoeding vanuit uw zorgverzekering

In 2019 wordt dieetbehandeling tot drie uur per jaar per kind vergoed vanuit de basisverzekering. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. Na deze drie uur kan eventueel een beroep gedaan worden op de aanvullende verzekering. Het is per aanvullende verzekering verschillend hoeveel vergoeding hierin is opgenomen. Je kunt in uw verzekeringspolis lezen of je recht hebt op extra vergoeding of vraag het aan de kinderdiëtist. Indien de vergoeding gebruikt zijn dient u de rekening zelf te betalen. Onderstaand vind je de tarieven.

Duur Kosten buiten verzekering
Intake / eerste consult 60 minuten + individueel dieetvoorschrift: 15 – 20 minuten € 76,00 – € 95,00
Vervolgconsult 30 minuten € 38,00
Vervolgconsult lang 45 minuten € 57,00
Telefonisch vervolgconsult 15 minuten € 19,00
E-mail consult 15 minuten € 19,00
Huisbezoek eerste consult* 60 minuten + individueel dieetvoorschrift: 30 minuten € 114,00
Huisbezoek vervolgconsult* 45 minuten € 57,00

*Bij een huisbezoek wordt er een aanvullende toeslag betaald vanuit de zorgverzekeraar, indien je dit niet vergoed krijgt dan omdat de vergoedingen gebruikt zijn bedraagt de toeslag €15,00

Let op: Niet tijdig (binnen 48 uur) afgezegd of niet nagekomen afspraak consult wordt volledig in rekening gebracht.

Behandeltijd

Dieetbehandeling bestaat uit een consult op het spreekuur of een bezoek aan huis en tijd voor bijvoorbeeld het berekenen van de voeding, een dieetvoorschrift en regelen van medische drinkvoeding. Deze indirecte tijd wordt “individueel dieetvoorschrift” genoemd, je bent daarbij niet aanwezig. Onderstaand de tijden en de tarieven. Voor huisbezoeken bestaat daarnaast een toeslag ongeacht reisafstand en reistijd, ook dit vergoedt de zorgverzekeraar.

Verwijzing en directe toegankelijkheid diëtiek:

Sinds 2011 is de diëtist ook direct toegankelijk, dat betekend dat je zonder verwijzing van (huis)arts bij de kinderdiëtist terecht kunt. Echter vergoeden niet alle zorgverzekeraars deze behandelingen. Een verwijsbriefje kan dus nodig zijn. Daarnaast is dit handig voor eventueel overleg en terugkoppeling.

vergoeding-en-tarieven